Vermogen berekenen

Hulp nodig?

Heeft u vragen over een product, staat het product waar u naar op zoek bent niet op onze website of wilt u een offerte op maat? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer:

+31(0)24 645 58 88U bevindt zich hier Home - Procesverwarming - Vermogen berekenen

Vermogen berekenen

Zelf vermogen berekenen om water te verwarmen

Men kan zelf eenvoudig het vermogen bepalen dat nodig is om water te verwarmen. Hiervoor gebruiken we de formule:

P = m x c x ∆t x 1/3600

P = vermogen in kW
m = massa van het medium in kg dat in één uur opgewarmd dient te worden
c = soortelijke warmte in kJ/kg.K
∆t = t2-t1 (eindtemperatuur – begintemperatuur) in °C
= dichtheid van het medium (kg/m3);  = m / V (kg/m3)


c water = 4,187 kJ/kg.K
ᵨ water = 998 kg/m3d dus 1000 ltr (1m3) water = 998 kg

Warmteverliezen compenseren:

Om eventuele warmteverliezen, afwijkingen in de voedingsspanning en weerstand van de verwarmingsspiraal, te compenseren verhogen we het berekende vermogen met een ervaringspercentage van 20%.

P = m x 4,187 x ∆t x 1/3600 x 1,2 (kW)

 

Opwarmtijd

Het berekende vermogen “P” is benodigd om “m” kg water in 1 uur, “∆t” op te warmen.
Indien men in een half uur wilt verwarmen dan moet men dus 2 x zo snel verwarmen en dientengevolge moet men dan het berekende vermogen eveneens met een factor 2 vermenigvuldigen.

 

Rekenvoorbeeld

Hoeveel vermogen is er benodigd om 500kg (500Ltr) water in 2 uur 30°C op te warmen?
m = 500kg
c = 4,187 kJ/kg.K
∆t = 30°C

P = 500 x 4,187 x 30 x 1/3600 x 1,2 = 20,94kW

In twee uur is dan 20,96 / 2 = 10,47kW benodigd.

 

Bovenstaande algemene berekening kan men voor ieder ander medium toepassen.

Onderstaand de gegevens van veel voorkomende vloeistoffen en gassen:

medium

 

dichtheid

(kg/m3)

soortelijke warmte

 (kJ/kg.K)

VLOEISTOFFEN
water 998 4,187
alkohol 800 2,43
benzine 720 2,10
water 998 4,19
olijfolie 920 1,65
petroleum  790 2,14
zeewater 1020  3,93
zwavelzuur 1840  1,38
     
GASSEN  
aardgas 0,833 1,90
lucht 1,29 1,00
stikstof  1,25 1,04

Onder procesverwarming verstaan we de verwarming van, vloeistoffen, gassen en damp

De verwarming vindt direct of indirect plaats.

Bij directe verwarming wordt de warmte direct van het verwarmingselement aan het te verwarmen medium doorgegeven. Een voorbeeld van directe verwarming is een inschroefelement die in een vat met water is geschroefd waarbij de elementen hun warmte direct afstaan aan het water.

Bij indirecte verwarming vindt de warmteoverdracht plaats via een energiedrager (vloeistof, metaal, gas).
Een voorbeeld van indirecte verwarming is vatverwarming, waarbij de verwarmingselementen via de (stalen) wand indirect via warmtegeleiding het medium in het vat verwarmen.

Bij directe verwarming is het rendement het hoogst. Echter kan dit niet altijd worden toegepast aangezien sommige media brandbaar zijn of een corroderende werking hebben op de verwarmingselementen.

Heeft u een vraag over zelf het vermogen berekenen of wilt u het ons laten uitrekenen? Neem gerust contact met ons opGeen producten gevonden in deze categorie.